Anna Ehrlemark i Emilie Röndahl (SE)

Umetnice iz Švedske koje su aktivne u polju stripa, street art-a i ilustracije.

Anna je član strip kolektiva iz Hrvatske, pod nazivom KOMIKAZE. Pored toga ona radi kao dizajner i organizator umetničkih događaja u okviru nezavisnog kulturnog centra u Ljubljani, Metelkova.

U Beogradu, Ann je sarađivala sa Emilie Röndahl.

http://ehrlemarken.se/

Dinner Party
U okviru radionice na Novom Dobu Ann i Emilie su osmislile zanimljiv koncept kreiranja objekata od papira i recikliranih materiala koje će zajedno sa decom predstaviti u formi instalacije i performansa.