25.06.2011

Radionice u Majdanpeku u okviru Savfest-a

Naša velika želja da organizujemo programe za decu i u drugim delovima Srbije, ostvarila se kroz saradnju sa Sound&Visions festivalom.

Radionice su organizovane u praznom bazenu osnovne škole, deca su imala priliku da prave maske i objekte od papira, kao i da komponuju i pevaju uz pomoć elektonskih uređaja.

Bilo je uzbudljivo igrati se i kreirati unutar praznog bazena...

Drugi po redu “Sound and Visions“ festival, imao je raznovrstan program ostvaren kroz gostovanje brojnih mladih umetnika iz domena savremene audio i vizuelne komunikacije. Pored toga, Dis-patch festival je organizovao specijani gostujući program u formi prvog umetničkog site-specific rezidencijalnog boravka u Majdanpeku, koji je bio fizički lociran na jezeru Veliki Zaton. Ova rezidencijalna radionica okupila je brojne mlade umetnike koji su zajedno radili na realizaciji i osmšljavanju OFF[line]VODIČ-a kroz industrijske komplekse grada Majdanpeka.